Technasiumopdrachten
Technasiumopdrachten

 

 

Opdracht Dura Vermeer

Ontwerp een spottersplek voor vliegveld Lelystad.

Piloot N. Peursum geeft de leerlingen van klas 2 uitleg over vliegtuigspotten.

Opdracht natuurmonumenten

Een uitdagende oeververbinding voor OERRR.Op 17 januari mochten de leerlingen hun eindidee presenteren aan Rutger de Vries en Norbert Kwint, opdrachtgevers en boswachters van Natuurmonumenten. Door elke groep was er gewerkt aan een oeververbinding, spannend, maar ook geschikt voor rolstoelers. Overtuigende presentaties werden door de leerlingen van 1 HV en 1V gegeven. En fraaie maquettes werden getoond. Beide boswachters waren erg onder de indruk en vonden het lastig om een winnaar aan te wijzen. Voor hen echt verrassende ideeën met een goede onderbouwing.

Uiteindelijk was het niet de mooiste presentatie, maar het meest innovatieve idee voor een 1e plek. Een draaibrug, waarbij draaien verplicht is, omdat doorlopen, -rijden niet mogelijk is. Goed uit te voeren, spannend genoeg en veilig. Een dusdanig aansprekend idee, dat bij vertrek meegedeeld werd, dat dit idee uitgewerkt moet gaan worden door een bureau.En een eervolle vermelding was er voor een idee uitgevoerd met de 3D printer. Een tunnel met hindernissen voor de rolstoeler en een hoge brug daarboven voor de durfals. Dat zou in deze het derde idee zijn waarvan in elk geval delen ook werkelijk uitgevoerd worden door Natuurmonumenten. In elk geval begint het met een vermelding van het project op de website van Natuurmonumenten.Naar het artikel op de site van Natuurmonumenten Opdracht KWS POTATOOpdracht thuiszorgMobiel blotevoetenpad

Klas 1 technasium gaat een mobiel blotevoetenpad ontwerpen voor NatuurmonumentenDinsdag hebben de 1e klassers deze opdracht gekregen van Norbert Kwint Een blotevoetenpad wordt door Natuurmonumenten vaak gebruikt op beurzen. Er worden boomstammen als zijkant gebruikt en veel verschillende soorten ondergrond. Het klaarzetten en opruimen kost altijd veel tijd en is zwaar. Natuurmonumenten wil daarom dat de leerlingen een handig systeem ontwikkelen om tijd te besparen bij het opbouwen en opruimen van het pad. Ook moet het van duurzaam materiaal gemaakt zijn, zodat het vaker gebruikt kan worden met een handig opslagsysteem.Introductie 2e klas 

Onderzoek naar de waterkwaliteit - klas 2VT2.  Herinrichting van 'Op de kuierlatten'

Onder de noemer 'Op de kuierlatten' zijn op initiatief van Flevolandse boeren al veertien verrassende wandelroutes over boerenerven, akkers en weides uitgezet. De routes zijn een aanrader voor wie graag buiten de gebaande paden banjert. De paden over boerenland zijn elke dag van het jaar te bewandelen. Op de kuierlatten heeft 7 routes in de NOP: Buiten Bantpad  Bant, Boerderijpad Emmeloord, Vuurtorenpad Marknesse, Boomgaardpad Kraggenburg, Schoklandpad Ens, Ketelzwerfpad Nagele, Jaagpad Tollebeek. (www.opdekuierlatten.nl) OpdrachtDe opdrachtgever vraagt om een adviesrapport op te stellen met aanbevelingen voor een nieuwe functie van één van de paden van 'Op de kuierlatten'. Die aanbevelingen kunnen gebruikt worden voor de uitvoer van het verbeteren van een route m.n. de verbetering van de biodiversiteit. Ook het onderhoud van het pad moet beschreven worden. 

Herinrichting van 'Op de kuierlatten' -  bedrijfsbezoek klas 2VT2 in BantPresentatieDe tweede klassen hebben bij O&O onderzoek gedaan naar veel verschillende  wandelpaden. Dit om advies te geven over biologische, ecologische en toeristische verbeteringen aan de wandelpaden  ”Op de kuierlatten”.  Op maandag hebben 7 groepen van 2VT2 gepresenteerd aan Tineke Alberts van het Buitenbantpad. Het waren goede presentaties waarbij diep werd ingegaan op alle eisen die gesteld waren. Dit gebeurde aan de hand van een kaartbeeld maar vooral de manier waarop de ideeën kosteloos uitgevoerd kunnen worden met vrijwilligers, sponsoring e.d. waren opvallend.  Na de presentaties vertelde Tineke aan iedere groep wat bruikbare adviezen waren. Op vrijdag was het de beurt aan de groepen van klas 2HT. De 6 groepen van 2HT gaven een vlotte, door henzelf goed georganiseerde serie presentaties. Ook hier werd duidelijk gemaakt wat de bruikbare adviezen waren. Wel bleek dat onderzoek doen met voldoende diepgang moeilijk is en oefening vraagt. Er was 1 team dat er daardoor in diepgang en presentatie uitsprong. De groep met de beste presentatie mag op 28 november de ideeën vertellen bij Duurzame Dinsdag in het Provinciehuis in Lelystad. Het blijft nog even een verrassing welke groep dit mag gaan doen.

2013 - 2014 

Presentatie hippe hangplekZeven groepen brugklassers presenteerden hun idee van een hippe hangplek aan Wytse Wierda van Carrefour. Met enthousiasme vertelden de leerlingen waarom ze gekomen waren tot dit idee en dat het voldeed aan het programma van eisen van Carrefour. Na afloop kreeg iedere groep te horen wat de goede aspecten waren van de ideeën en wat de aandachtspunten. Het was een geslaagde middag.
Regiowedstrijd TTA De Technasium Top Award regiofinale werd dit jaar bij ons op school gehouden. Iedere school uit het netwerk Flevoland mocht de 2 beste teams afvaardigen. Alle teams hadden zich gebogen over een probleem van brandweer Nederland: Tijdwinst bij woningbrand. De brandweer constateert dat 9 van de 10 dodelijke slachtoffers bij brand, betrokken is bij een woningbrand. Een groot deel van de slachtoffers is verminderd zelfredzaam.Alle teams hadden zich goed voorbereid en hielden mooie presentaties met uiteenlopende ideeën. Een uitrollende glijbaan in de trap, ledlampstrips naar de uitgang en een buren alarmapp kwamen voorbij. Spannend was het toen de voorzitter van de jury de uitslag bekend maakte. De winnaar bleek een team van Slingerbos Levant en dit team mag naar de landelijke finale in Arnhem.

 

 

Opdracht: De drijvende campingLeerlingen van 3 technasium worden gevraagd een advies uit te brengen over het realiseren van een drijvende camping, waarbij gebruik wordt gemaakt van de vlotten van het bedrijf 'LEKKERVLOT' Deze vlotten zijn voorzien van een buitenboordmotortje, zodat je het als varend terras kunt gebruiken. De leerlingen kunnen tijdens een korte rondvaart op het vlot spreken met de opdrachtgever en eventuele vragen voorleggen.

 

Uitwerking: De drijvende camping

Leerlingen van de 3e klas Technasium presenteerden hun ontwerpen aan de opdrachtgever, de heer Richard v.d. Weerdhof (oud-leerling van onze school) van het bedrijf “Lekker Vlot”. 

De opdracht was om, met gebruikmaking van de vlotten die dit bedrijf heeft ontwikkeld, een drijvende camping te ontwerpen. Daarbij moest onderzoek worden gedaan naar haalbaarheid, regelgeving, veiligheid etc. Er moest verder een geschikte locatie worden gezocht en een plan komen hoe zo’n camping zou kunnen worden gerealiseerd. Een aantal interessante ideeën passeerde de revue en de opdrachtgever was positief. Enkele zaken die uit het onderzoek voortkwamen wil hij verder bestuderen. We kunnen terug kijken op een geslaagd project, waar zowel de leerlingen als de docenten weer wat van hebben opgestoken.

 

Opdracht: Vet en olie in het rioolKlas 4 kreeg woensdag bezoek van de opdrachtgever Christophe Meijer. Hij gaf aanvullende informatie over het project  'Vet en olie in het riool'. Vervolgens ging hij met iedere groep in gesprek om te kijken welke ideeën en oplossingen er al waren. De leerlingen brengen ook een beozek aan de rioolwaterzuivering bij Tollebeek.