Technasium
 

Technasiumnieuwsbrief september


Technasiumnieuwsbrief februariTechnasium Facts & Figures 2018-2019

96 scholen in Nederland hebben het predicaat Technasium en zijn aangesloten bij Stichting Technasium. Samen werken zij in 18 regionale netwerken aan goed en actueel, omgevingsgericht onderwijs. De technasiumscholen tonen elk jaar weer aan te voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan het predicaat.

Het aantal technasiumleerlingen steeg in 2018-2019 met 2,6% naar 33.600.

Het bereik van Technasium binnen de scholen is 36%. Dat betekent dat van alle havo- en vwo-leerlingen op een technasiumschool gemiddeld ruim 1 op de 3 technasiumonderwijs volgt.

2.233 technasiumleerlingen deden eindexamen in 2018-2019. Dat is 21,5% meer dan het schooljaar ervoor. 

Van de technasiumleerlingen die hun diploma behaalden en een universitaire studie kozen, koos 70% voor een bètatechnische studie.

Deze facts & figures en algemene informatie vind je in onderstaande brochure:

Technasium Facts and Figures 2018-2019.pdf


Technasium nieuwsbrief juli 2019


Technasium nieuwsbrief oktober 2018


Technasiumleerlingen met solarboot in ledenmagazine Dichterbij van Rabobank Noordoostpolder-Urk

TTA- Technasium Top Award

Lukas Stallinga, Corrine Philipsen, Yari Hovinga en Gitte Huistra zijn als team afgevaardigd voor de TTA in Eindhoven.


Dinsdag mochten ze een korte presentatie houden voor een jury over het project Viruskenner van de Erasmus MC, Rotterdam.


De groep had een preventieprotocol opgesteld voor het Hantavirus. Dit met behulp van een posterpresentatie. De jury was erg onder dei ndruk van de wetenschappelijke poster. Er waren steeds 6 of 7 presentaties per jury. De beste mocht naar de eindronde. Helaas bleek het Calandlyceum in deze ronde de beste.


Behalve presenteren voor een deskundige jury mochten de leerlingen ook naar de "Night of the Nerds" en naar de eindpresentaties in het Evoluon.

Nieuwsbrief Stichting Technasium, mei 2018


Talent kleurt Flevoland

Leerlingen 4 havo brengen een bezoek aan het provinciehuis voor de kick-off van 'Talent kleurt Flevoland'.

Een unieke samenwerking tussen de provincie en ons Technasiumnetwerk: leerlingen kunnen een keuze maken uit een groot aantal projecten vanuit de provincie. Flevolandse bedrijven zitten te springen om technisch personeel maar de studenten keren niet terug naar de regio wanneer zij hun opleiding hebben afgerond. Met dit soort initiatieven hoopt de provincie de leerlingen te binden aan Flevolandse bedrijven.

Met het leggen van een puzzel openen docenten en leerlingen het project.https://www.destentor.nl/dronten/flevoland-zet-technasiumleerlingen-aan-het-werk~a11d400e/

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/156347/flevoland-provincie-wil-technische-studenten-binden-aan-bedrijfslevenSamenwerking met Technisch Gymnasium Duitsland

Wij gaan samen met SGL Lelystad intensief samenwerken met het Technisch Gymnasium uit Aurich in Duitsland. 

Naar het artikel van Young Solar Challenge 


Technasium Magazine nr.18, zomer 2017.pdf


Technasiumleerlingen winnen 1e prijs
Ruben Oost , Tade Salverda, Frans de Boer en Jaime de Bruin (5 vwo) hebben met hun project voor Waterschap Zuiderzeeland de innovatieprijs (1e prijs) gewonnen voor Bouwend Nederland, een belangenorganisatie voor bedrijven in de bouw. De wedstrijd was uitgezet onder alle 92 technasia in Nederland. Naast 9 andere genomineerden hebben zij hun project gepresenteerd op de bouwcampus van TU-Delft voor een jury van 8 personen bestaande uit experts uit de bouw- en infrastructuurwereld en stafleden van het Technasiumplatform Nederland.

De opdracht van het waterschap was om een zelfvoorzienende stuw te creëren die, los van nutsvoorzieningen kon functioneren. De oplossing van de groep is om gebruik te maken van de temperatuurverschillen tussen het water en een door de zon verwarmd oppervlak en deze via een thermo-elektrische generator om te zetten in elektriciteit. Om zoveel mogelijk zonnewarmte op te vangen en te concentreren op een klein oppervlak gebruiken ze een parabolische spiegel terwijl voor de koeling een circuit met water uit de sloot wordt gebruikt.

Deze techniek is in Nederland nog vrijwel nieuw en wordt in een dergelijke toepassing en schaal nog niet gebruikt. Zij bouwden een werkende proefopstelling waarmee zij ter plekke een elektrische spanning konden opwekken, zelfs binnen in de presentatieruimte. De jury koos hun project uit als meest innovatieve idee met veel, tot nu toe onbenutte, mogelijkheden voor toepassingen op allerlei terreinen waar sprake is van restwarmte. Het waterschap doet momenteel al onderzoek naar een concrete toepassing en werkt aan een prototype. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 1000 euro, te besteden aan vervolgstudie.

Wij zijn trots op onze leerlingen en hun docenten. Een geweldige prestatie.


Technasium Emelwerda racet om solartitel (artikel FlevoPost)


Technasiumleerlingen in finale Innovatieprijs van Bouwend Nederland

Frans de Boer, Jaime de Bruin, Ruben Oost en Tade Salverda uit 5 vwo zijn geselecteerd voor de finale van de Innovatieprijs van Bouwend Nederland met hun idee over een zelfvoorzienende stuw op basis van het Seeback effect.


De finaledag vindt plaats op 8 juni a.s. op de Bouwcampus aan de TU Delft. Wie weet zijn ze straks de winnaar van de Innovatieprijs van Bouwend Nederland en gaan ze naar huis met de hoofdprijs van 1000 euro.


De beste 10 teams mogen hun onderzoek presenteren aan een jury die bestaat uit ondernemers uit de bouw- en infrasector. Deze jury gaat bekijken of het onderzoek innovatief is maar daarnaast ook toepasbaar. Ook de presentatie telt mee.
Jaime, Tade, Ruben en Frans tijdens de presentatie van hun idee aan het Waterschap Zuiderzeeland.


Veel succes en plezier jongens.
Technasium in promotiefilm IVN Jongeren AdviesbureauNaar het Technasium magazine voorjaar 2017


Bezoek van Hetty Klavers, 

Als voorzitter van de Regieraad Techniek Flevoland wil Hetty Klavers weten wat er speelt in de regio. Elke maand brengt ze daarom een informeel bezoek aan een bedrijf, een school of een project waar techniek centraal staat. In maart was ze bij ons en schreef een blog over haar bezoek:

Naar Hetty's blog


Netwerkavond 9 februari
Opdrachtgevers, ouders, expertbegeleiders, directie, technatoren, docenten en leerlingen waren aanwezig op de allereerste netwerkavond van het technasium.  In de zeven jaar dat het technasium op onze school bestaat, hebben we intensief samengewerkt met diverse opdrachtgevers en expertbegeleiders. Elk jaar komen er nieuwe opdrachtgevers bij. Dat waarderen wij zeer. Het is fijn dat zij bereid zijn om tijd en energie te steken in onze leerlingen, onze toekomst. Hoogste tijd om eens te laten zien aan welke projecten er gewerkt wordt en wat we doen in de O&O lessen. We kijken terug op een heel geslaagde netwerkavond.  

Technasium Magazine is een uitgave van Stichting Technasium. De Stichting Technasium bestaat inmiddels 10 jaar. 


Technasium Magazine nr.14, zomer 2016.pdf


Technasium Magazine nr.13 voorjaar 2016.pdf

Technasium Magazine_nr12_winter2016.pdf


Technasium: iets voor jou?

Ben jij creatief, nieuwsgierig, vindingrijk en hou je van samenwerken?
Heb je interesse in techniek en natuurwetenschappelijke vakken?
Lijkt het je wat om te werken aan een opdracht uit de praktijk? 

Dan is het technasium iets voor jou!

De technasiumklas
Vanaf klas 1 kun je kiezen voor de technasiumklas. Je krijgt dan het vak Onderzoek en Ontwerpen t/m de examenklas in je lesrooster. Het vak wordt met een officieel schoolexamen afgesloten.

Het technasium
Als enige school in de Noordoostpolder biedt het Emelwerda College het technasium. Het technasium is een onderwijsstroom voor vwo en havo die voortkomt uit de wens van onderwijs, overheid en bedrijfsleven om meer leerlingen te interesseren voor exacte vakken en ze inzicht te geven in de aantrekkelijke beroepsmogelijkheden na een bètastudie. Kern van het technasium is het nieuwe vak Onderzoek en Ontwerpen.

Meer weten?
Meer over het technasium vind je op www.technasium.nl.