Missie en Visie
 

Missie en Visie

Emelwerda College: 'Samen ontwikkelen we jouw talenten!' 


Missie
Het Emelwerda College wil een werkgemeenschap zijn waarbinnen leerlingen en medewerkers zich gekend weten. De leerlingen met hun talenten worden optimaal begeleid bij hun groei naar zelfstandig denkende en bekwame mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving.

Visie
Het Emelwerda College wil een christelijke scholengemeenschap zijn met de Bijbel als de inspiratiebron. Op deze wijze willen we in navolging van Jezus Christus meebouwen aan een wereld vol van gerechtigheid, vrede en liefde. Wij willen een school zijn die open staat voor iedereen die het christelijk karakter van de school respecteert. 

Het Emelwerda College wil een werkgemeenschap zijn waarin de leerlingen met hun talenten in het middelpunt staan. In een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving stimuleren we onze leerlingen hun talenten te ontwikkelen en op een zo hoog mogelijk niveau een diploma te halen. Wij houden rekening met de leerlingen, die extra zorg nodig hebben. We begeleiden de leerlingen in hun groei naar zelfstandig denkende en bekwame mensen, waarbij er ruimte is voor buitenschoolse en andere vormingsactiviteiten, die niet in het voorgeschreven lesprogramma zijn opgenomen. Belangrijke kernwaarden zijn respectvol, betrokken, degelijk en prestatiegericht. 

Het Emelwerda College wil ook een school zijn waarin ouders vertrouwen hebben en waarbij ouders zich betrokken voelen. 

Het Emelwerda College wil een goede plek zijn voor de medewerkers, waar respect, betrokkenheid, professionaliteit, ambitie en inspiratie gedeelde waarden zijn. Een werkgemeenschap met een duidelijke structuur, een goede communicatie en persoonlijke aandacht voor de medewerker. De medewerkers samen bepalen de kracht van de school. Medewerkers geven het voorbeeld en zorgen voor een goede sfeer en een goed pedagogisch klimaat binnen de school. Met hun enthousiasme en deskundigheid verzorgen zij kwalitatief goed onderwijs.
Dit alles passend bij het motto van onze school: “Samen ontwikkelen wij jouw talenten”. 

Notitie Identitieit.pdf