Maatschappelijke stage
 

Maatschappelijke stage

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen en ook dat zij aandacht besteden aan actief burgerschap. Naast het aanleren van sociale vaardigheden, het opdoen van kennis over de democratische rechtsstaat en het tonen van orde, netheid en discipline, leveren de leerlingen een bijdrage aan de samenleving. Het Emelwerda College kent daarom een verplichte maatschappelijke stage voor de leerlingen van klas 2 havo/vwo en klas 3 mavo.

Maatschappelijke stage betekent het doen van vrijwilligerswerk. Werk voor andere mensen, organisaties of de samenleving, dat onbetaald is en in georganiseerd verband wordt verricht. De maatschappelijke stage kan goed als oefenplaats dienen voor burgerschapsdoelen zoals kennismaken met de samenleving. Leerlingen bieden hulp aan zwakkeren in de samenleving, tonen verantwoordelijkheid voor het welzijn van anderen en leren samenwerken met anderen.

De stage wordt op school voorbereid tijdens een aantal lessen waarbij de leerlingen geholpen worden om een goed idee te krijgen van de verschillende stages die er mogelijk zijn. Vaak vinden leerlingen een geschikte stageplek via familie of kennissen, maar ook kunnen ze gebruik maken van de website imakeyourday.nl/mas. Pas na goedkeuring van de plek door mentor of stagecoördinator kunnen de leerlingen beginnen. Het kan gaan om een blokstage (zoveel mogelijk aansluitende uren en dagen) of een lintstage (elke week een à twee uur stage) gedurende een langere periode. Tijdens de stage houden de leerlingen een stagedagboek bij. Na de stage doet de leerling verslag door middel van een presentatie in de klas. Veel leerlingen maken meer stage uren dan de vereiste 15 uur. Tijdens de eindpresentaties wordt duidelijk hoeveel plezier ze aan de stage hebben beleefd en wat ze ervan geleerd hebben.