Bèta Challenge
Mavo


We zijn super trots op ons Bèta Challenge lokaal. Kom maar eens kijken.  


Bèta Challenge leerlingen naar Vakkanjerwedstrijd

 

Bezoek van Hetty Klavers 
Als voorzitter van de Regieraad Techniek Flevoland wil Hetty Klavers weten wat er speelt in de regio. Elke maand brengt ze daarom een informeel bezoek aan een bedrijf, een school of een project waar techniek centraal staat. In maart was ze bij ons en schreef een blog over haar bezoek:

Naar Hetty's blog


Bèta Challenge voor de mavo

Leerlingen van de mavo krijgen vanaf het eerste leerjaar het vak Technologie & Toepassing (T&T), waarmee zij deelnemen aan het Bèta Challenge programma. Het Bèta Challenge Programma (BCP) is de brug tussen voortgezet onderwijs en de sector techniek. Het programma wordt in samenwerking met het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) en bedrijven en/of maatschappelijke instellingen ontwikkeld en uitgevoerd. Béta Challenge is een programma voor mavo-leerlingen. Havo- en vwo-leerlingen van onze school kunnen kiezen voor het technasium. Voor basis- en kaderleerlingen is er het Vakcollege Techniek.

Net als bij het Technasium gaat Bèta Challenge uit  van de 7 bèta-werelden die beschreven zijn op de website www.betawerelden.nl. De bètawerelden zijn:   Wereld 1: Onze planeet

  Wereld 2: Voeding en gezondheid 

  Wereld 3: Het menselijk lichaam 

  Wereld 4: Verkeer, transport en ruimte (vaart) 

  Wereld 5: Creatief en ontwerpen 

  Wereld 6: Geld en Handel 

  Wereld 7: Wetenschap en ontdekken. 


Deze werelden worden vertaald naar de verschillende sectoren in het mbo.

Leerlingen krijgen een goede oriëntatie op de vervolgopleidingen, een betere aansluiting op het mbo en meer praktijkervaring. In het onderwijs van het Bèta Challenge programma staat de (verbeterde) toepassing van bestaande en nieuwe technologie centraal. Het Bèta Challenge programma is een erkende leerroute met een erkend examenvak.

Praktijkopdrachten
Opdrachten uit de praktijk (door een bedrijf, overheidsinstantie en instellingen) geven inhoud aan het BCP.  Wanneer mogelijk brengen we een bezoek aan de werkplek, komt de opdrachtgever een gastles geven op school en is hij/zij aanwezig bij de presentatie die de leerlingen aan het eind van het project geven.


Met BCP leer je niet alleen meer over de specifieke opdracht, maar ook:

•onderzoeken 
•informatie verzamelen 
•een oplossing bedenken 
•ontwerpen 
•samenwerken 
•zelfstandig werken 
•plannen en organiseren 
•projectgericht werken 
•presenteren

Aan het eind van klas 2 kiest de leerling - gelet op zijn/haar interesse en mogelijkheden - of hij/zij doorgaat met BCP.


Meer weten? 

www.bètachallenge.nl

www.betawerelden.nl


 
Beheren

Bezoek van Hetty Klavers, 

Als voorzitter van de Regieraad Techniek Flevoland wil Hetty Klavers weten wat er speelt in de regio. Elke maand brengt ze daarom een informeel bezoek aan een bedrijf, een school of een project waar techniek centraal staat. In maart was ze bij ons en schreef een blog over haar bezoek:

Naar Hetty's blog

 
Beheren

Bezoek van Hetty Klavers, 

Als voorzitter van de Regieraad Techniek Flevoland wil Hetty Klavers weten wat er speelt in de regio. Elke maand brengt ze daarom een informeel bezoek aan een bedrijf, een school of een project waar techniek centraal staat. In maart was ze bij ons en schreef een blog over haar bezoek:

Naar Hetty's blog