Mavo
Mavo

Naar het filmpje over onze mavo


Mavo: klein, veilig en maximaal resultaat 
De mavo van het Emelwerda College is er speciaal voor leerlingen met een mavo (vmbo-t) en een vmbo-t/havo-advies. Het is dé school in Emmeloord voor leerlingen die een gemengd advies krijgen. Op onze mavo krijgen ze twee jaar de kans om te bewijzen dat ze door kunnen stromen naar havo. Vanaf de derde klas kunnen de leerlingen kiezen voor een doorstroom naar het mbo, een doorstroom naar de havo, of beide mogelijkheden nog open houden. Leerlingen die voor de mbo-route kiezen, kiezen meestal het vak Technologie en Toepassing; leerlingen die voor de havo kiezen, kiezen meer algemeen vormende vakken. Dat onze doorlopende leerlijn mavo-havo een succes is, blijkt uit de goede resultaten die onze ex-mavo leerlingen op de havo halen.


Bèta Challenge 
Leerlingen van de mavo krijgen vanaf het eerste leerjaar het vak Technologie & Toepassing (T&T), waarmee zij deelnemen aan het Bèta Challenge programma. Het Bèta Challenge Programma (BCP) is de brug tussen voortgezet onderwijs en de sector techniek. Het programma wordt in samenwerking met het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) en bedrijven en/of maatschappelijke instellingen ontwikkeld en uitgevoerd. Béta Challenge is een programma voor mavo-leerlingen.


Eigen gebouw 

De mavo van het Emelwerda College is een kleine school met een eigen gebouw. Kleinschaligheid is belangrijk omdat het een waarborg zal zijn voor veiligheid, geborgenheid en persoonlijke aandacht.

Veel structuur
Mavo-leerlingen komen tot de beste resultaten als de school structuur biedt. Dat betekent dat de mavo van het Emelwerda College orde en discipline belangrijk vindt en dat we op een prettige, respectvolle manier met elkaar willen omgaan. Leerlingen hebben vaste schooltijden. Lesuitval wordt tot een minimum beperkt. De gegevens over absentie, cijfers etc. zijn via het ouderportaal voor ouders/verzorgers inzichtelijk. Zo weten ze precies hoe hun kind ervoor staat.

Degelijk maar modern
De mavo van het Emelwerda College biedt kwalitatief goed onderwijs. Wij willen dat onze leerlingen maximaal presteren. Daarom staan we voor degelijk onderwijs. Degelijk is echter niet gelijk aan ouderwets. De mavo werkt met moderne leerboeken en –methodes, maar ook met ICT. Het zogenaamde blended learning. Er zijn op school computerlokalen, maar ook iPads beschikbaar om te gebruiken tijdens de lessen. In de eerste en tweede klas hebben alle leerlingen het vak Technologie en Toepassing. Bijzonder hierbij is het Bèta Challenge Programma, (BCP), de brug tussen voortgezet onderwijs en de sector techniek. Het programma wordt in samenwerking met het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) en bedrijven en/of maatschappelijke instellingen ontwikkeld en uitgevoerd. Bèta Challenge is een programma voor mavo-leerlingen. Havo- en vwo-leerlingen van onze school kunnen kiezen voor het technasium. Voor basis- en kaderleerlingen is er het Vakcollege Techniek.

Begeleid huiswerk maken
Leerlingen krijgen bij de verschillende vakken huiswerk. Dit huiswerk bestaat uit maakwerk en leerwerk. Veelal is er bij elke les een moment waarin onder begeleiding het maakwerk gemaakt kan worden. Huiswerkvrij is de school niet, leerwerk, de puntjes op de i zetten, leren voor een proefwerk en het maken van werkstukken zijn zaken die thuis moeten gebeuren.

Steunles
De mavo van het Emelwerda College biedt elke leerling extra steunlessen. Deze lessen staan op een vast moment in het rooster, daarnaast bieden de docenten ook mogelijkheden binnen en buiten de reguliere lessen.

Leerlingbegeleiding
Elke klas heeft een mentor die de leerlingen op weg helpt bij het leren leren voor toetsen en huiswerk maken, maar ook begeleidt de mentor de leerling bij het opdoen van sociale vaardigheden en omgaan met bijvoorbeeld pestgedrag. Daarnaast is er de mogelijkheid voor 1 op 1 begeleiding door een onderwijsassistent. Dit alles met het doel voor ogen om in vier jaar de mavo met een goed resultaat af te sluiten.

Extra mogelijkheden
Extra mogelijkheden binnen onze mavo zijn de vakken Technologie en Toepassing en het vak LO-2. Dit laatste vak sluit prima aan op de sportklas en is ook mogelijk als examenvak.

Dakpanklas mavo/havo
Kun je in ieder geval de mavo aan en heb je de potentie voor havo, dan kom je in de dakpanklas mavo/havo. Op onze mavo krijg je twee jaar de kans om te bewijzen dat je kunt doorstromen naar de havo.

Na het eerste jaar: voldoe je aan het eind van het eerste schooljaar aan de overgangsnormen, dan is doorstromen naar 2 havo mogelijk.

Na het tweede jaar: voldoe je aan het eind van het tweede schooljaar aan de overgangsnormen, dan is doorstromen naar 3 havo mogelijk.

Na het derde jaar: je sorteert alvast voor op een doorstroom (na het vierde jaar) naar het mbo of naar de havo. Ook kun je er bij het samenstellen van het vakkenpakket voor kiezen om beide mogelijkheden nog open te houden. Ligt een mbo-route voor de hand dan kies je het vak Technologie en Toepassing. Voor een doorstroom naar de havo volg je de meer algemeen vormende vakken.

Na het vierde jaar: na de noodzakelijke basis van vier jaar mavo, kies je voor mbo of havo. Dat onze doorlopende leerlijn mavo-havo een succes is, blijkt uit de zeer goede resultaten die onze ex-mavo leerlingen op onze havo halen.


Bekijk hier het filmpje over onze mavo