U bent hier:   Home
  |  Inloggen

Article Details

Nieuw lokaal 1 mavo/havo 3-9-2018

Na een kleine verbouwing in de zomervakantie is lokaal W21 klaar voor het pilotjaar van klas 1 mavo/havo. We willen als Emelwerda College steeds meer de nadruk leggen op de leerprocessen door de leerontwikkeling te stimuleren. Hierbij is feedback geven en ontvangen belangrijk in de ontwikkeling van de leerling. Door minder toetsen af te nemen gaan we van een toetscultuur naar een feedbackcultuur en van summatief toetsen naar formatief evalueren. 

Formatief evalueren kan met de methode RTTI-Online. In het schooljaar 2018-2019 gaan wij systematisch werken met RTTI-Online in de brugklas 1mh. Elk vak gaat RTTI toetsen (Reproductie, Toepassing, Transfer en Inzicht) afnemen en gaat werken met OMZA (Organisatie, Meedoen, Zelfvertrouwen, Autonomie). 
 
Bij formatief evalueren is het gebruik van digitaal lesmateriaal een belangrijke voorwaarde. Immers door gepersonaliseerd de leerstof te verwerken, te evalueren en te toetsen, kan er gedifferentieerd gewerkt worden door zowel verdiepende als remediërende leerstof aan te bieden. Het maakt tevens mogelijk dat het aantal toetsmomenten per schooljaar verlaagd wordt, waardoor de toetsdruk vermindert. 
 
Boeken blijven noodzakelijk, maar devices ondersteunen het leerproces (Blended Learning). Een device waarop de leerling kan werken met het digitale lesmateriaal is dan ook noodzakelijk. Aan de nieuwe brugklasleerlingen 1mh wordt een laptop in bruikleen aangeboden. De beschreven werkwijze zal de leerlingen in de dakpanklas mavo/havo activeren en stimuleren, waardoor ze een optimale kans krijgen om door te stromen naar de havo. 

Het lokaal is zodanig verbouwd dat docenten en leerlingen optimaal kunnen werken met RTTI-online, digitaal lesmateriaal, formatief evalueren en differentiëren. 

We zijn trots op het resultaat!Terug