U bent hier:   Home
  |  Inloggen

Article Details

Oproep medezeggenschapsraad 25-7-2018

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad is op zoek naar versterking:


Welke ouder (bij voorkeur iemand afkomstig uit de dorpen, met kinderen in de brugklassen) is 1 à 2 avonden per maand beschikbaar om mee te praten en denken over belangrijke zaken op school? 


Het gaat hierbij voor de oudergeleding voornamelijk om de belangen van de leerlingen en om de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. Regelmatig is er overleg met de personeelsgeleding en de rector en 1 à 2 keer per jaar is er overleg met de Raad van Toezicht. Eén keer per jaar wordt de medezeggenschapsraad bijgeschoold door iemand van het AOB, zodat we een volwaardige gesprekspartner zijn binnen de diverse organen van de school.


Heeft u interesse? Laat dit dan weten via een mail naar secretariaat@emelwerda.nl


Bij voorbaat dank,

Adriaan Brasser
secretaris oudergeleding MR
Terug