U bent hier:   Home
  |  Inloggen

Article Details

Tienercollege Noordoostpolder 12-3-2018

Samen met de Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) starten wij komend schooljaar met een Tienercollege. Het doel van het Tienercollege is om de overstap van de basisschool naar de middelbare school geleidelijker te laten verlopen. Leerkrachten uit het basisonderwijs werken hierbij samen met docenten uit het voortgezet onderwijs. De bestuurders van beide organisaties, Kristiaan Strijker (SCPO) en Anne Leijenaar (Emelwerda College), zien in dit initiatief een waardevolle toevoeging op het onderwijspalet in de Noordoostpolder. Bovendien is het een prachtige kans voor docenten vanuit beide organisaties om het beste uit elkaar te halen.


Voor wie is het Tienercollege?
Het Tienercollege is voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar en is in plaats van de groepen 7 en 8 en klas 1 en 2. Na het Tienercollege stromen leerlingen door naar de 3e klas van het voortgezet onderwijs en maken dan pas een niveaukeuze. Leerlingen die eind groep 6 al toe zijn aan een nieuwe, andere leeromgeving kunnen dus al eerder de overstap maken. Leerlingen krijgen stap voor stap in het Tienercollege steeds meer te maken met de werkwijze van het voortgezet onderwijs.

Wat leren de leerlingen op het Tienercollege?
De leerlingen maken al eerder kennis met vakken als wiskunde, natuurkunde en al die andere vakken waar ze op de basisschool nog niet mee bezig zijn. Naast het kennismaken met andere vakken ligt de nadruk op het leren plannen, het leren om te leren, het samenwerkend leren en de mogelijkheid om op hun eigen niveau te leren. De leerlingen leren leiding te geven aan zichzelf door te werken vanuit de principes van ‘The Leader in me’ van S. Covey.

Is een Tienercollege uniek?
In het regeerakkoord van 2017 is geschreven dat ‘sommige kinderen gebaat zijn bij een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs’. De nieuwe regering wil graag voor 10-14-scholen, oftewel een Tienercollege, meer experimentele ruimte bieden. Sinds een paar jaar zijn er in het land al dergelijke initiatieven van de grond gekomen. Zo bestaat het Tienercollege in Gorinchem al meer dan 5 jaar en is er in verschillende plaatsen een dergelijke programmalijn ingericht. In Zwolle is dit schooljaar Onderwijsroute 10-14 van start gegaan.

Wanneer start het Tienercollege?
De SCPO en het Emelwerda College hebben het afgelopen jaar gezamenlijk onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor een Tienercollege in de Noordoostpolder. Afgelopen week is de knoop doorgehakt: in het schooljaar 2018-2019 start het Tienercollege in de Noordoostpolder met één groep leerlingen in de leeftijd van groep 7 en 8. Dit betekent dat leerlingen die nu in groep 6 en 7 zitten de overstap kunnen maken naar deze klas.


Op de website van het Tienercollege (www.tienercollegenop.nl) staat wanneer de informatieavonden worden gehouden en hoe de aanmeldingsprocedure verloopt


Terug