Internationalisering
Internationalisering 
Het Emelwerda College zorgt ervoor dat je als leerling ervaring opdoet in buitenlandse contacten. In het begin is dat best wel spannend. Het doel is niet alleen dat je meer en beter Engels spreekt. We willen je graag laten ervaren hoe boeiend het leven van mensen in andere landen is. Daarnaast wil de school de leerlingen Europees burgerschap bijbrengen. Europa zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Dit doen we met: • emailcontact met leerlingen in het buitenland • werken in een digitale omgeving met buitenlandse leerlingen aan projecten • uitwisselingsprojecten • werkweken in het buitenland • kans op een werkvakantie in het buitenland. Internationalisering is dus een project met als doel het promoten van het natuurlijk erfgoed, een uitwisseling in het Engels en aandacht voor samenwerken, presenteren en andere algemene vaardigheden. Bij het project zijn verschillende andere Europese landen als Spanje, Ierland, Polen, Frankrijk, Engeland en Noorwegen betrokken.


Internationalisering / project “een 10 voor Europa”

 
Dit jaar zijn we in de 3e klassen van de afdeling HV gestart met het project "Een 10 voor Europa". Dit project wordt ook wel het Europees Parlement Ambassador School-programma genoemd en het geeft scholen de kans zich te kwalificeren als Ambassador School van het Europees Parlement. Het programma heeft tot doel jongeren in het voortgezet onderwijs op een aantrekkelijke en interactieve manier bewust te maken van de invloed van de Europese Unie in hun dagelijks leven.

De drie European Junior Ambassadors van het Emelwerda College zijn Simone Kempenaar, Michelle Broens en Carli Wolbers.  Zij hebben samen met 9 andere leerlingen uit 3HV in april een reis van 6 dagen gemaakt naar Carndonagh in Ierland. Deze reis werd meteen gevolgd door een tegenbezoek van 12 Ierse leerlingen en 2 van hun docenten van de Carndonagh Community School aan onze school. Samen hebben de leerlingen gewerkt aan hun voorstelling van Europese waarden in een “tegeltableau”. 

De 3e klassen hebben het hele jaar gewerkt aan Europese thema’s en zich daarbij in kleine groepen verdiept in een van de 28 landen. 
Dinsdagmiddag 31 mei gaan ze met behulp van hun kennis een landenmarkt organiseren in de gymzalen van de school. 
Internationalisering staat al 10 jaar op het programma van de 3e klassen HV van het Emelwerda College. We hebben vanaf het begin gekozen voor projectlessen in klas 3 met aandacht voor geschiedenis Europa, organisatie Europa, invloed Europa met daarnaast een Internationaal project waarbij samengewerkt wordt met scholen (leerlingen, docenten en …) uit verschillende landen van Europa. 

Niet alleen de afdeling HV houdt zich intensief bezig met Internationalisering, ook op de Mavo. Daar werken de leerlingen samen met hun docenten aan een Erasmusproject tussen ?tig scholen. Dit is voor de Mavo het 3e internationale project. Ook de Vmbo Kb afdeling heeft ervaring met een Comenius project rond het thema agressie. Nu op deze afdeling de samenwerking met het Zuyderzee college vorm heeft gekregen is er samen met vier andere landen gewerkt aan de opzet van een nieuw Europees Erasmus scholenproject. Dit in de hoop om er schooljaar 2016-2017 mee te kunnen beginnen.

 

Internationalisering 3HV

In oktober 2013 zijn we gestart met ons vierde Comenius project. Binnen de lessen Internationalisering in 3HV neemt een Comenius project een aparte plek in. Het is een tweejarig project dat samen met scholen uit andere Europese landen wordt uitgevoerd en dat door de EU wordt gesubsidieerd. Hierdoor is het mogelijk dat vertegenwoordigers van de deelnemende scholen elkaar ook daadwerkelijk ontmoeten tijdens uitwisselingen. Het is daarbij de bedoeling dat elke deelnemende school een keer gastland is. Wij zijn pas tegen het einde, voorjaar 2015, aan de beurt.

Dit keer staat water in ons project centraal. Daarbij ligt het accent op het gebruik van de taal (Engels) en creativiteit. Op dit moment zijn de leerlingen gedurende twee lessen bezig met het maken van een banner waarop een eigen uitspraak over water komt. Deze zullen binnenkort een plekje krijgen in de hal en gangen. Uiteraard blijven de geografische en fysische aspecten niet helemaal onderbelicht. Leerlingen van de verschillende scholen houden al bij hoeveel regenwater er valt bij de verschillende scholen en tijdens de uitwisselingen worden er watermonsters genomen in de buurt van de verschillende scholen. Deze monsters zullen worden geanalyseerd door leerlingen van onze Italiaanse partnerschool.

Onze partners zijn behalve de Italiaanse school op Sicilië, een Spaanse school op Tenerife, een Franse school in de buurt van Bordeaux, een Ierse school uit Noord Ierland, een Tsjechische school uit een stadje in de buurt van Praag en een Duitse school uit Bamberg. De laatste school is het eerste gastland. Van 2 november t/m 5 november zijn hier docenten van alle partnerscholen aanwezig om het project nader uit te werken. Ook zal dan een logo voor het project worden gekozen. Leerlingen konden tot de herfstvakantie een logo insturen. De drie mooiste worden meegenomen naar Bamberg waar uit alle inzendingen van alle landen de meest geschikte wordt gekozen.

Project "Waterworks, European ways" van de afdeling 3HV.

 

Project Internationalisering

Het project Internationalisering komt voor op de lessentabel van Mavo-2 en in de derde klassen havo en vwo. Naast bovengenoemde doelen heeft het project, door de versterking van de vakken Geschiedenis, Economie en Aardrijkskunde, ook een sterke kenniscomponent gekregen. Leerlingen krijgen ook een beoordeling. Het cijfer voor het project telt op het derde rapport mee bij alle vakken die bij het project betrokken zijn. Dus ook voor Engels: dit omdat bij de “uitwisseling” (die voornamelijk plaats vindt via de mail) de voertaal Engels is. Elk jaar vinden er bezoeken plaats. Tijdens het cursusjaar bezoekt een aantal leerlingen een Europees land. Leerlingen uit verschillende klassen hebben via de e-mail contact met leerlingen uit andere landen. De leerlingen zijn in de afgelopen jaren al in Cordóba, Spanje, in Ierland en Italie geweest. Docenten hebben naast een bezoek aan deze landen ook een studiebezoek gebracht aan landen als Noorwegen en Malta. Leerlingen uit Frankrijk, Engeland en Zweden hebben in dit najaar een bezoek gebracht aan onze school en onze streek. In het programma zijn bezoeken gebracht aan de culturele bijzonderheden van de Noordoostpolder, Urk, Vollenhove en verdere omgeving. Het schaatsen op de ijsbaan Thialf behoorde tot een van de hoogtepunten! De subsidies stellen ons in staat om de kosten voor deelname laag te houden, terwijl het serviceniveau hoog te noemen is. Leerlingen gaan onder begeleiding in relatief kleine groepen op een veilige en verantwoorde manier op reis.


BCreative

Erasmus+ BCreAtive

Exhange week Emelwerda College (4 Feb – 8 Feb), The Netherlands
On Monday morning, headmaster Anne Leijenaar opened the project week with a wordof welcome. After this, the students were given a small introduction about thegeneral idea of the project and they received a bag with a notebook, a pen anda folder for the handouts. Then it was time to go to the gym. Here, studentsand teachers participated in games, inspired by the principles of ‘projectadventure’. They include ice-breakers and get-to-know-you games, warm-ups and energizers, trust exercises and group problem-solving activities. Itchallenges students to work co-operatively, challenge themselves in asupportive environment, improve self-esteem and learn creative approaches toproblem-solving. 

At the end of themorning, the group continued its way to the city council. Alderman WiemerHaagsma welcomed the students and teachers and told them some interesting(cultural and agricultural) facts about life in the Noordoostpolder. This wasfollowed by a short explanation about the ‘why’ of this project. Social workerWytse Wierda from Carrefour explained that the local skatepark was moved to anew location. Despite its popularity amongst young people, a new freerun coursehas not been re-built (yet). However, the city council is willing to seriouslylook into new ideas for a new freerunning course. This provided ourinternational group of students with an assignment: ‘Design a new, challenging freerun parkour course that meets legalrequirements and other criteria.’  

During the whole exhange week, students worked in mixed groups in theTechnasium work space(*). Over the course of the project, the students’progress became evident, and not only in terms of the assignment itself. Thecooperation between the students has improved and developed their collaborationskills, English fluency, creative skills, and many more. They participated in afreerunning course (offered by Freerun Academy), did research (e.g. checkingand measuring the appointed location), made sketches and created scale-models. Thishard work resulted in group presentations for a jury, consisting of local aldermen,two sportsmen from Freerun Academy and other professionals in the field. Thejury was positively surprised by the originality and quality of students’ work.Afterwards, the scale-models were displayed in the city council. The project assignment drew theattention from the local media (newspaper(s) and TV/radio).   

Teachers were present to assist students with the project. Since the majorityof the project played out inside school (during a regular school week), allforeign teachers were able to attend several lessons. This job shadowing isbeing experienced as an important and valuable aspect of the Erasmus project,because of the opportunity of exchanging lesson ideas, etc.

The schedule also left room for some leisuretime. On Wednesday, students and teachers went ice-skating (typically Dutch).In their free time, many students visited tourist sites with their hostfamilies. All in all, enough opportunities to explore the Dutch culture.

*TheDutch Emelwerda College offers their students the option to choose for a coursecalled ‘Technasium’. In this course, students work in groups for real clients.During this project week, students have worked according to the principles of Technasium.This approach is very different from traditional learning. There is muchfreedom within projects and teachers are there to coach and correct only whennecessary. Students can use laptops, iPads, drawings crafting materials,machinery and even a 3D printer. 
Technasium is a stream in the secondaryeducational system of the Netherlands. It can be chosen by VWO and HAVO students.Scientific subjects form the basis of this teaching method. It can be comparedto grammar school, which includes the subjects Latin and Greek. Technasium,however, includes the examination subject “Research and Design” (Dutch:"Onderzoeken en Ontwerpen"). Students can start this course from thefirst year to the fourth year of high school. Schools are recommended toschedule about 4–6 hours of Research and Design class a week, but this may varyamong different high schools. In the first three years, the course is optionaland is an addition to the standard curriculum. To prevent the students fromhaving too many study-hours, the schools are free to drop certain othersubjects. After the third form, Research and Design becomes a supplementarycourse, which students can choose within their study program.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Technasium