Havo-Vwo
 

Havo/vwo

Bekijk hier het havo/vwo filmpje.


Havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

Diversiteit leerllingen
Kenmerkend voor de havo-afdeling is dat er verschillende soorten leerlingen in deze afdeling thuishoren. Er zijn leerlingen die vanuit de brugklas in de afdeling binnenstromen, andere komen uit de mavo of vanuit het Berechja College. Vanwege deze diversiteit van de leerlingen is het belangrijk dat de gemeenschapszin in de afdeling bevorderd wordt. Vandaar dat er in elk leerjaar verschillende gemeenschappelijke activiteiten plaatsvinden.

Zelfstandig studeren
De havo-opleiding leidt op voor het hoger beroepsonderwijs. Dit betekent dat de leerlingen voorbereid worden op een hoge mate van zelfstandig studeren, werken en plannen. Een havo-leerling moet aan het eind van zijn opleiding hiertoe in staat zijn. In de Tweede Fase (klas 4 en 5) staat dit zelfstandig werken centraal. Via studiewijzers, repetitieweken, werkstukken en verslagen proberen de docenten de leerlingen tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid te brengen, waarmee de leerling met vertrouwen aan zijn opleiding in het hbo kan beginnen. Het examen bestaat uit 2 onderdelen, namelijk het Schoolexamen en het Centraal Schriftelijk Examen. Al in klas 4 worden onderdelen voor het Schoolexamen afgenomen. 

Profielkeuze
Aan het eind van klas 3 maakt de leerling de keuze voor een van de profielen van de Tweede Fase: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. In de mentorlessen heeft hij samen met zijn mentor een aantal keuzebegeleidingslessen gedaan, waardoor de leerling tot een verantwoorde keuze kan komen. De mentor en de leerlingen worden hierbij ondersteund door de decaan van de afdeling, de heer Van Dijk. Hij geeft leerlingen en ouders ook praktische informatie over vervolgopleidingen. 


Vwo

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Eisen
Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs leidt op voor universitaire studies. Hoewel lang niet alle vwo-leerlingen na het eindexamen een wo-studie gaan volgen, blijft de opleiding daar wel op gericht. Dat houdt onder meer in dat er nogal wat eisen gesteld worden aan de leerling waar het gaat om studiezin, brede, ook culturele, interesse, zelfstandigheid bij denken, werken en het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheidsgevoel.

Gymnasium
Binnen het vwo is het mogelijk de gymnasiale opleiding te volgen. In klas 2 en 3 zijn de klassieke talen Latijn en Grieks dan verplicht, hierna worden het keuzevakken. Leerlingen die hiervoor kiezen, worden in aanraking gebracht met het gedachtegoed van de Griekse en Romeinse cultuur. 

Zelfstandig werken en studeren
Een vwo-leerling heeft aan het eind van zijn/haar opleiding zelfstandig werken en studeren geleerd. In de bovenbouw (klas 4 ,5 en 6) staan deze vaardigheden centraal. Via studiewijzers, repetitieweken, werkstukken en verslagen proberen de docenten de leerlingen tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid te brengen, waarmee de leerling met vertrouwen aan zijn opleiding in het WO kan beginnen. Het examen bestaat uit 2 onderdelen, namelijk het Schoolexamen en het Centraal Schriftelijk Examen. Al in klas 5 worden onderdelen voor het Schoolexamen afgenomen. 

Profielkeuze
Aan het eind van klas 3 maakt de leerling de keuze voor een van de profielen van de Tweede Fase: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. In de mentorlessen heeft hij samen met zijn mentor een aantal keuzebegeleidingslessen gedaan, waardoor de leerling tot een verantwoorde keuze kan komen. De mentor en de leerlingen worden hierbij ondersteund door de decaan van de afdeling, mevr. T. de Jong. Zij geeft ook leerlingen en ouders praktische informatie over vervolgopleidingen. 

Terugkomdagen
Via 'terugkomdagen' van oud-leerlingen op school kunnen de huidige vwo-leerlingen kennismaken met een groot aantal universitaire studies.