Gymnasium
Gymnasium

GO!  Gymnasium Oriëntatie

Wil jij alvast een voorproefje van de gymnasiumlessen? 
Wil jij kennismaken met de Romeinen en de Grieken?
Dan is GO! iets voor jou: een oriëntatie op de klassieke wereld, 
Latijnse spreuken leren, de Griekse letters schrijven.
Meld je aan voor GO!

Er zijn 3 blokken GO!
Blok 1: Kennismaking met de Romeinen en het Latijn    (periode 2)
Blok 2: Kennismaking met de Grieken en het Griekse alfabet   (periode 3)
Blok 3: Grieks leren: taal en verhaal, start lessen uit het lesboek (periode 4)

Elk blok bestaat uit 7 lessen en wordt afgesloten met een toets.
Het cijfer voor de toets komt op je rapport.
Je kunt je per blok aanmelden; bij aanmelding volg je het hele blok.

In blok 1+2 gaat het om kennismaken met de klassieke wereld en krijg je voorlichting over de gymnasiumkeuze. 
In blok 3 gaat het om echte lessen, die de start vormen van je gymnasiumkeuze. 
GO!-Blok 3 is dus een heel belangrijk blok ter voorbereiding op je gymnasiumkeuze in klas 2.


Aanmelden voor GO! doe je zo:

* opgeven bij je mentor
* die plaatst je in het eerstvolgende GO!-blok
* houd je rooster in Magister in de gaten: melding van GO!

Informatie over het gymnasium op het Emelwerda College
Docent Klassieke talen: mevrouw Omtzigt 

Gymnasiumexcursie naar Nijmegen: Emelwerdaleerlingen in Noviomagus!


Leerlingen van gymnasium-2 en gymnasium-3 klassen zijn op excursie geweest naar museum Het Valkhof te Nijmegen. 
In dit museum bekeken zij de collectie van Romeinse archeologische vondsten die rondom Nijmegen zijn gedaan.

De leerlingen van klas 2 bekeken via opdrachten uit leskisten de vaste collectie Romeinse vondsten die in en rondom Nijmegen opgegraven zijn en kregen zo een goed beeld van het Romeinse leven in Nederland.
Daarnaast maakten deze leerlingen kennis met de technische hoogstandjes van de Romeinen in de interactieve tentoonstelling van “High Tech Romeinen”: de leerlingen konden net als de Romeinen zelf alle machines, installaties en gereedschappen uitproberen, die de Romeinen hebben gebruikt bij bijvoorbeeld het bouwen van een aquaduct of het schieten met een ‘ballista’ op de vijand!

De leerlingen van klas 3 deden in een “Schervenworkshop” als echte archeologen onderzoek naar bodemvondsten uit de omgeving van Nijmegen: Hoe kun je scherven van Romeinse dakpannen onderscheiden van brokstukken van middeleeuwse potten en pannen of Romeinse glasscherven van een bierflesje uit onze tijd?
Daarnaast voerden zij een ‘Roman Quest’ uit door de museumcollectie met sporen van de Romeinen. De leerlingen probeerden via een app op de tablet een ‘Roman Code’ te kraken en streden in teams tegen elkaar.

Het was een interactieve dag, waarop de Romeinen in Nederland centraal stonden.


Gymnasium is puzzelen met taal


“Gymnasion” is het Griekse woord voor ‘sportschool’.
Een gymnasiast van het Emelwerda College traint ook hard, maar dan in de vakken Latijn en Grieks: twee talen, die soms lijken op lastige puzzels!
Daarbij lezen we mooie verhalen over beroemde Romeinen en Grieken: als je hard traint word je net zo sterk als de Griekse held Herakles, slim als de listige Odysseus of beroemd als de Romeinse generaal Julius Caesar.
Gymnasiasten werken samen aan hun topconditie en moedigen elkaar aan om hun doel te bereiken.
Waar liggen jouw talenten? Waarin wil jij uitblinken?
Hoofdprijs: een gymnasiumdiploma en……de eer.

M. Omtzigt-Dijkstra (docent Klassieke talen en Klassieke Culturele Vorming)