Vwo
 

Vwo

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (atheneum/gymnasium)


Gymnasium
In de brugklas vwo vindt een project plaats.
Vanaf klas 2 kan de vwo-leerling kiezen voor het gymnasium: een verdieping in taal en cultuur met aan het eind van klas 6 een gymnasiumdiploma.
In klas 3 en 4 krijgen de gymnasiumleerlingen Latijn en Grieks.
Vanaf klas 4 is Grieks een keuze. Latijn is een verplicht examenvak.


Atheneum

Vwo, zonder de klassieke talen Latijn en Grieks.
In klas 4 en 5 volgen de atheneumleerlingen een algemeen vormend kunstvak. Ze kunnen kiezen uit Klassieke Culturele Vorming (KCV) of Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). Voor deze twee vakken is geen landelijk eindexamen. Ze doen alleen schoolexamen.


Afdelingsleider
N. van der Zandt, n.vanderzandt@emelwerda.nl, afdelingsleider onderbouw havo/vwo (klas 1 en 2 havo/vwo), 0527 634 576
drs. A. van Veldhuijzen, t.vanveldhuijzen@emelwerda.nl, afdelingsleider bovenbouw vwo (klas 3, 4, 5 en 6), 0527 634571