Mavo
 

Mavo

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs


De mavo van het Emelwerda College is er speciaal voor leerlingen met een mavo (vmbo-t) en een vmbo-t/havo-advies. Het is dé school in Emmeloord voor leerlingen die een gemengd advies krijgen. Op onze mavo krijgen ze twee jaar de kans om te bewijzen dat ze door kunnen stromen naar havo. Vanaf de derde klas kunnen de leerlingen kiezen voor een doorstroom naar het MBO, een doorstroom naar de havo, of beide mogelijkheden nog open houden. Leerlingen die voor de MBO-route kiezen, kiezen meestal het vak Technologie; leerlingen die voor de havo kiezen, kiezen meer algemeen vormende vakken. Dat onze doorlopende leerlijn mavo-havo een succes is, blijkt uit de goede resultaten die onze ex-mavo leerlingen op de havo halen. Emelwerda College, maakt waar wat ze belooft. Klein, veilig en maximaal resultaat.


Eigen gebouw
De mavo van het Emelwerda College is een kleine school met een eigen gebouw. Kleinschaligheid is belangrijk omdat het een waarborg zal zijn voor veiligheid, geborgenheid en persoonlijke aandacht.


Veel structuur
Mavo-leerlingen komen tot de beste resultaten als de school structuur biedt. Dat betekent dat de mavo van het Emelwerda College orde en discipline belangrijk vindt en dat we op een prettige, respectvolle manier met elkaar willen omgaan.
Leerlingen hebben vaste schooltijden. Lesuitval wordt tot een minimum beperkt. De gegevens over absentie, cijfers etc. zijn via het ouderportaal voor ouders/verzorgers inzichtelijk. Zo weten ze precies hoe hun kind ervoor staat.


Degelijk maar modern
De mavo van het Emelwerda College biedt kwalitatief goed onderwijs. Wij willen dat onze leerlingen maximaal presteren. Daarom staan we voor degelijk onderwijs. Degelijk is echter niet gelijk aan ouderwets. De mavo werkt met moderne leerboeken en –methodes. In de tweede klas hebben alle leerlingen het vak Informatie Technologie.


Begeleid huiswerk maken
Leerlingen krijgen bij de verschillende vakken huiswerk. Dit huiswerk bestaat uit maakwerk en leerwerk. Veelal is er bij elke les een moment waarin onder begeleiding het maakwerk gemaakt kan worden. Huiswerkvrij is de school niet, leerwerk, de puntjes op de i zetten, leren voor een proefwerk en het maken van werkstukken zijn zaken die thuis moeten gebeuren.

 

Steunles
De mavo van het Emelwerda College biedt elke leerling extra steunlessen. Deze lessen staan op een vast moment in het rooster, daarnaast bieden de docenten ook mogelijkheden binnen en buiten de reguliere lessen.

 

Extra mogelijkheden
Extra mogelijkheden binnen onze mavo zijn de vakken: ICT/Technologie (hierin zitten ook beroepsgerichte uren in het derde leerjaar) en het vak LO-2. Dit laatste vak sluit prima aan op de sportklas en is ook mogelijk als examenvak.


Afdelingsleider
M. Dragt-Mintjes, m.dragt-mintjes@emelwerda.nl, afdelingsleider mavo, 0527 634562