Havo
 

Havo

hoger algemeen voortgezet onderwijs

Dakpanklassen
Om ervoor te zorgen dat leerlingen op het juiste niveau hun einddiploma halen, kent het Emelwerda College de zogenaamde dakpanklassen waarin voor veel vakken verdiepings- en verrijkingsstof aangeboden wordt. Deze dakpanconstructie maakt het mogelijk om eenvoudig over te stappen van het ene naar het andere niveau. Omdat wij alle onderwijstypen aanbieden, kan de leerling die overstapt naar een andere opleiding gewoon bij ons op school blijven. Overstappen naar een hoger niveau gebeurt niet alleen op basis van de cijfers. Ook werkhouding, inzicht, concentratie en belangstelling bepalen of de leerling voldoende capaciteiten heeft het einddiploma in de gewenste leerweg te behalen.

Dakpanklas havo/vwo
Leerlingen die in ieder geval havo aan kunnen en de potentie voor vwo (atheneum of gymnasium) hebben, komen bij ons in de dakpanklas havo/vwo. Na het eerste jaar is doorstromen naar 2 vwo mogelijk.

Afdelingsleiders
N. van der Zandt, n.vanderzandt@emelwerda.nl, afdelingsleider onderbouw havo/vwo (klas 1 en 2 havo/vwo), 0527 634 576
Mw. L.S. Bunt, l.bunt@emelwerda.nl, afdelingsleider bovenbouw havo (klas 3, 4 en 5), 0527 634563
drs. A. van Veldhuijzen, t.vanveldhuijzen@emelwerda.nl, afdelingsleider bovenbouw vwo (klas 3, 4, 5 en 6), 0527 634571