8 plus
8 Plus

8+ klas 

De 8+ klas is er voor basisschoolleerlingen uit groep 8 die (hoog)begaafd zijn. Zij kunnen meer lesstof aan naast het gewone programma.

Woensdagochtend
Onder leiding van mevrouw S. de Vries-Smits (coördinator hoogbegaafdheid) komen de 8+ leerlingen elke week op woensdagochtend bij ons op school bij elkaar.

Doelen
Eén van de doelen is gelijkgestemden te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Waar ben ik goed in? Wat kan ik niet zo goed? Wat zou ik nog willen verbeteren? Kortom, jezelf beter leren kennen zodat je nog lekkerder in je vel zit.

Projecten
Naast groepsprojecten voor iedereen, kunnen de leerlingen ook kiezen uit verschillende verbredingopdrachten op taalkundig of wiskundig gebied of  aan een eigen project werken. Er is keus uit individuele en groepsopdrachten. Ook wordt er aandacht besteed aan ´leren leren´. Omdat veel kinderen op de basisschool moeiteloos door de stof zijn gewandeld, is het van belang dat ze leerstrategieën ontwikkelen om zich stof eigen te maken. We leren je bijvoorbeeld hoe je woordjes leert, hoe je een samenvatting maakt en hoe je je huiswerk kunt plannen. Kortom een heel leerzaam traject voor kinderen die meer aankunnen.

Meer weten?
Informeer op je basisschool of je in aanmerking komt voor de 8+ groep. 

 

Deelnemers alternatieve 8+ ontvangen certificaat

Ter afsluiting van de laatste (van 8) alternatieve 8+ bijeenkomsten werd een wedstrijd gehouden. Lukt het om een ei heel te houden bij een val van zo'n 3 meter hoogte? De leerlingen mochten gebruik maken van plastic zakjes, rietjes, keukenrol, elastiekjes en plakband. In groepjes van drie gingen ze aan de slag met veel plezier. Eén ei heeft het daadwerkelijk overleefd. Het was een geslaagde middag. Na afloop ontvingen de deelnemers een certificaat.