Groep 8
Groep 8

Voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen:

dinsdag 24 november 2020
19.30 uur
Kijk naar de presentatie en stel je vragen via de chat.  
Meer weten over formatief evalueren?


Naar de presentatie over formatief evalueren


Dinsdag 28 januari was er een open dag op onze afdelingen mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Overdag volgden 800 groep 8 leerlingen proeflesjes. 's Avonds kwamen ze samen met hun ouders weer terug om op ontdekkingstocht te gaan door school. 

   
Het Vakcollege Noordoostpolder (vmbo basis - kader) had een eigen open dag op 21 januari 2020. Dinsdag 11 februari houdt het Vakcollege Noordoostpolder een inloopavond voor groep 8 leerlingen en mavo-leerlingen die willen instromen. De avond begint om 19.00 uur aan de Espelerlaan 70.   

Brugklassers vertellen...

Wil je weten of de brugklassers zich al een beetje thuis voelen bij ons op school?

Je leest het hier.


Dinsdag 11 februari 2020 (19.30 - 20.30 uur)
Inloopavond mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Nieuwe leerlingen en ouders die na de open dag nog vragen hebben over het onderwijs bij ons op school, zijn van harte welkom op onze inloopavond.


Voorlichting basisscholen 

Onze basisschoolcoördinator mw. E.G. Peursum-Penning (e.peursum-penning@emelwerda.nl) geeft op verzoek voorlichting op de basisscholen over het onderwijs op onze school. 

Waarom naar het Emelwerda College?
Natuurlijk omdat het Emelwerda College volgens onze leerlingen 'gewoon een leuke school' is. Maar ook vanwege de vele opleidingsmogelijkheden. Je kunt op elk niveau bij ons terecht. Van vmbo (incl. lwoo) tot en met gymnasium. De opleidingen zijn overzichtelijk verdeeld over onze drie gebouwen. Allemaal op één locatie.

De Wilg: mavo 
De Peppel: havo en vwo (atheneum en gymnasium)
De Es: Vakcollege Noordoostpolder

Dakpanklassen
Om ervoor te zorgen dat je op het juiste niveau je einddiploma haalt, kent het Emelwerda College de zogenaamde dakpanklassen. In die klassen wordt voor veel vakken verdiepings- en verrijkingsstof aangeboden. Deze dakpanconstructie maakt het mogelijk om eenvoudig over te stappen van het ene naar het andere niveau. Omdat wij alle onderwijstypen aanbieden, kun je als je overstapt naar een andere opleiding, gewoon bij ons op school blijven. Overstappen naar een hoger niveau gebeurt niet alleen op basis van de cijfers. Ook werkhouding, inzicht, concentratie en belangstelling bepalen of je voldoende capaciteiten hebt om het einddiploma in de gewenste leerweg te behalen.

Basis/kader
Kun je in ieder geval de basisberoepsgerichte leerweg aan en heb je de potentie voor de kaderberoepsgerichte leerweg, dan begin je in de dakpanklas basis/kader.

Mavo/havo
Kun je in ieder geval de mavo aan en heb je de potentie voor havo, dan kom je in de dakpanklas mavo/havo. Op onze mavo krijg je twee jaar de kans om te bewijzen dat je kunt doorstromen naar de havo.

Havo/vwo
Kun je in ieder geval havo aan en heb je eventueel de potentie voor vwo (atheneum of gymnasium), dan kom je in de dakpanklas havo/vwo.

Meer weten?
Neem contact op met onze basisschoolcoördinator E. Peursum-Penning,e.peursum-penning@emelwerda.nl0527 634569 / 06 223 073 81.

Wil je alvast een impressie van onze school? 

Sterre en Hiske nemen je een dagje mee.