Contact
Contact

Bereikbaarheid

Emelwerda College. christelijke scholengemeenschap voor vmbo (incl. lwoo), mavo, havo, atheneum, gymnasium (vwo). 

Peppellaan 1, 8302 AL Emmeloord
Postbus 16, 8300 AA Emmeloord

tel: 0527 634 567

Algemeen mailadres:
info@emelwerda.nl

Mailadres voor leveranciers:
Facturen kunt u mailen naar digi-factuur@emelwerda.nl


Ziekmelden en verlof 
Wij hebben een goed systeem van absentencontrole en vragen ouders daaraan mee te werken. Ziekmeldingen moeten tussen 07.45 en 09.00 doorgegeven worden via:

- het formulier 'afwezigheidsmelding' op het ouderportaal van de website 
- de Magister-app of
- telefonisch (vanaf 08.00 uur bereikbaar) bij de onderwijsassistentes:

havo en vwo: 0527 634 579 (mw. H. Plat-Maat en mw. M. Touker)

mavo: 0527 745 877 (mw. R. Kasler-Hettema en mw. Y. van der Zee)

Vakcollege Noordoostpolder: 0527 634 589 (mw. R. Bakker-Daniëls)

    

Directie/bestuur

A. Sijbom-Hassing, bestuurder (secretariaat@emelwerda.nl, 0527 634 561)
 


Afdelingsleiders


Mavo


Gebouw de Wilg (mavo)
Wilgenlaan 1, 8302 AM Emmeloord
Ingang Peppellaan

Afdelingsleider mavo
M. Dragt-Mintjes, m.dragt-mintjes@emelwerda.nl, 0527 634 562


Havo/vwo
Gebouw de Peppel (havo/vwo)
Peppellaan 1, 8302 AL Emmeloord


Onderbouw havo/vwo (klassen 1 en 2 havo/vwo)
Afdelingsleider N. van der Zandt, n.vanderzandt@emelwerda.nl, 0527 634 576
E. Peursum-Penning, e.peursum-penning@emelwerda.nl, 0527 634 569 

Afdelingsleider bovenbouw havo (klassen 3, 4 en 5 havo)
Mw. L.S. Bunt, l.bunt@emelwerda.nl, 0527 634 586


Afdelingsleider bovenbouw vwo (klassen 3, 4, 5 en 6 vwo)
dhr. R.J. van de Hoek, r.vandehoek@emelwerda.nl, 0527 634 571


Zorgcoördinator

Mw. R. Algra, r.algra-dendoop@emelwerda.nl 0527 634 584 


Decanen

mevr. A.A.M.Boerema-Wijgerde, a.boerema-wijgerde@emelwerda.nl, 0527 634 560
decaan mavo

drs. D.J. van Dijk, d.vandijk@emelwerda.nl, 0527 634 577
decaan havo

mevr. dr. T.C.H. de Jong, t.dejong@emelwerda.nl, 0527 634 578
decaan vwo Vakcollege Noordoostpolder 

Gebouw de Es ( vmbo-beroepsgerichte leerwegen)

Espelerlaan 70, 8302 DC Emmeloord


Directeur  
Dhr. H. Reuten

Afdelingsleider
Mw. A. op 't Hof
Naar de site van het Vakcollege Noordoostpolder 

College van Bestuur

Bestuurder 

M. Sijbom-Hassing, secretariaat@emelwerda.nl, 0527 634 561

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)