Begaafdheidsprofielscholen
Begaafdheidsprofielschool

Filmpje '8+ voor begaafde leerlingen in de Noordoostpolder'


IST presentatie 2019.pdfMeer willen, meerkunnen, meer doen!

We begeleiden leerlingen met hun talenten bij hun groei naar zelfstandig denkende en bekwame mensen, die zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. De omgeving waarin we leren, is veilig, vertrouwd en uitdagend. Zo stimuleren we al onze leerlingen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, om vervolgens op een zo hoog mogelijk niveau een diploma te halen.

Het Emelwerda College is lid van de vereniging van begaafdheidsprofielscholen, de BPS. Dit is een groep van ca. 60 scholen uit heel Nederland die zich ten doel heeft gesteld het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te optimaliseren. De vereniging hanteert een groot aantal kwaliteitseisen waaraan een lid van de vereniging moet voldoen. We zijn er dan ook trots op dat we al vanaf 2013 in het bezit zijn van het BPS-certificaat.

De onderwijsvisie van het Emelwerda College ten aanzien van excellente leerlingen is te beschrijven als ‘meer kunnen, meer willen, meer doen’.

Wij noemen onze hoogbegaafde leerlingen ‘plusleerlingen’.  Daarbij wordt niet alleen het (gemeten) IQ als maatstaf genomen om te bepalen wie plusleerling genoemd wordt, maar wordt breder gekeken: welke leerling kan meer aan en pakt de leerstof snel op.

8+

Een aantal van onze ‘plusleerlingen’ hebben we al meteen in klas 1 in beeld omdat ze deelgenomen hebben aan onze 8+ groep.

De 8+ is een plusklas voor kinderen uit groep 8 van de basisschool, die meer uitdaging nodig hebben dan de eigen school kan bieden. Naast contact met ontwikkelingsgelijken en uitdagende opdrachten, ontwikkelen de kinderen een reëler zelfbeeld en weten ze beter wie ze zijn en wat ze kunnen. Omdat ook‘leren leren’ onderdeel uitmaakt van het programma, zijn ze beter voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs. De lessen worden verzorgd door een ECHA-specialist  in hoogbegaafdheid. 


In januari is er altijd een voorlichtingsavond over de 8+. Aanmelden voor de plusklas kan alleen via de leerkracht of Intern Begeleider van de basisschool bij s.smits@emelwerda.nl

Leerlingen die mee hebben gedaan aan de 8+groep volgen in klas 1 een korte lessenserie die wordt afgesloten met een project. In deze lessenserie wordt onder meer aandacht besteed aan 'leren,leren' ,'hoe werkt het geheugen' en 'samenwerken.'

Achterliggende gedachte is dat de plusleerlingen in de brugklas van elkaar leren; hoe pak jij bijvoorbeeld het huiswerk maken aan?  Tegelijkertijd krijgt de pluscoach de leerlingen in beeld en is daardoor beter in staat tijdens de periode op het Emelwerda College op eventuele wensen en mogelijke hobbels van de plusleerlingen in te spelen.

De lessenserie wordt gezamenlijk afgesloten met een project zodat leerlingen weten hoe ze een project kunnen aanpakken en mogelijk raken ze enthousiast om zelf ook met een idee aan de slag te gaan. Bovendien leren ze dat het niet erg is een les over te slaan.Plusleerlingen mogen maximaal twee lessen in de week missen. Deze lesuren kunnen ze gebruiken voor een eigen project.

Naast de plusleerlingen die vanuit de 8+binnenkomen, zijn er ook andere leerlingen die extra uitdaging nodig blijken te hebben. Om te kijken wie dit zijn, nemen we in de h/v en v brugklassen een test af.

Plusprojecten

Plusleerlingen kunnen deelnemen aan plusprojecten. Er worden verschillende projecten aangeboden, zoals fotografie, ICT, schaken etc. Daarnaast kunnen leerlingen zelf ook met ideeën komen. Alle plusprojecten worden begeleid dooreen pluscoach.

De pluscoaches komen uit het plusteam: een groep van 8 enthousiaste docenten met hart voor en kennis van de getalenteerde leerling.


Klankbordgroep

We zijn als plusteam altijd aan het zoeken naar wat anders en/of beter kan.Hierbij worden we geholpen door de ouders van onze klankbordgroep. Zij voorzien ons van waardevolle input.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze pluscoördinator, mevrouw E. Peursum:

e.peursum-penning@emelwerda.nl