Begaafdheidsprofielscholen
Begaafdheidsprofielschool

Filmpje '8+ voor begaafde leerlingen in de Noordoostpolder'


IST presentatie 2019.pdf


Goed voorbeeld doet goed volgen

De brochure 'Voorbeeldscholen' bevat 32 inspirerende verhalen van po- en vo-voorbeeldscholen in Nederland op het gebied van talentontwikkeling, wetenschap en technologie. Schoolleiders en leerkrachten vertellen hoe ze zijn begonnen, wat hun uitdagingen waren, welke tips ze willen meegeven en wat hun toekomstdromen zijn. Op pagina 59 vind je het artikel over het ontwikkelen van talenten bij ons op school: 

Naar de brochure 'Voorbeeldscholen'presentatie 8+ 2019.pdf

Zin in uitdagend onderwijs op de Radboud Universiteit? 

Beverwedstrijd

In november hebben de 8+ leerlingen van het Emelwerda College meegedaan met de 'Beverwedstrijd'. Dat is een uitdagende wedstrijd op de computer met allerlei opdrachten die te maken hebben met logisch redeneren, in oplopende moeilijkheidsgraad.

De uitslag is inmiddels bekend. De winnaars zijn Renee Wisse met 144 punten en Johan Bakker en Julia Lassche met beide 140 punten. 

Alle deelnemers kregen een certificaat en de winnaars daarbij een heuse 'beker'.  (Renee wilde niet op de foto helaas.....)

Plusproject Chinees 

In februari en maart kunnen onze plusleerlingen weer kiezen voor het plusproject Chinees. Mevrouw Zeng, docente Chinees, biedt ook dit jaar voor plusleerlingen van onze school haar expertise aan via een pluscursus Chinees. Een groep plusleerlingen maakt in deze cursus kennis met de taal en cultuur van China.  Eén van de eerste lessen van deze cursus viel samen met het Chinese Nieuwjaar. Dit werd in de les natuurlijk uitgebreid besproken en gevierd door de leerlingen en mevrouw Zeng:
Mevrouw Zeng was ook nog in het nieuws deze maand: ze werd door de Chinese overheid verkozen tot “Beste Chinese Docent” en kreeg daarvoor een prijs. We zijn heel blij dat mevrouw Zeng bij ons op het Emelwerda College de pluscursus verzorgt!

Mevrouw Xian Qing Zeng uit Emmeloord heeft van de Chinese overheid de prijs “Beste Chinese Docent” gekregen. Het was al de derde keer dat ze de eer kreeg. Ze kreeg de prijs op de Chinees Nieuwjaarsbijeenkomst uitgereikt door Chunhua Yuan, de eerste secretaris van de Chinese ambassade in Nederland. De Emmeloordse kreeg de prijs voor haar jarenlange inzet voor de promotie van de Chinese taal en cultuur. Sinds 1992 woont ze in Emmeloord en geeft ze Chinese les op Chinese scholen, middelbare scholen en taalinstituten.

Naar het nieuwsbericht 

Plusproject ChineesDe afgelopen weken hebben 25 leerlingen uit klas 2 t/m 5 de cursus Chinees gevolgd. In het kader van een plusproject kwam mevrouw Xian Qing Zeng elke dinsdagochtend les 1+2 op school om de leerlingen de beginselen van de Chinese taal te onderwijzen, en daarnaast kregen de leerlingen informatie over Chinese gewoonten en gebruiken. 

De leerlingen hebben tijdens de cursus ook Chinese letters gekalligrafeerd, Chinese hapjes geproefd en met elkaar Chinees gesproken.

Vijf van deze leerlingen gaan  hun  kennis direct toepassen tijdens het Zomerkamp in Shanghai, van 21 t/m 31 juli: een internationaal zomerkamp voor ca. 100 leerlingen van over de hele wereld, die 10 dagen ondergedompeld worden in de Chinese cultuur.

Mevrouw Zeng was erg tevreden over de enthousiaste groep leerlingen en er wordt voor volgend jaar opnieuw een dergelijke beginnerscursus gepland.

M. Omtzigt, coördinator Plusonderwijs 


Onderwijsvisie excellente leerlingen: ‘gezekerd de toekomst tegemoet’ 

Het Emelwerda College is een werkgemeenschap waarin de leerlingen met hun talenten in het middelpunt staan. In een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving worden leerlingen gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen en een diploma te halen op een zo hoog mogelijk niveau. Het Emelwerda College houdt rekening met leerlingen die extra zorg nodig hebben. De school begeleidt leerlingen in hun groei tot zelfstandig denkende en bekwame mensen. Er is daarbij ruimte voor buitenschoolse en vormingsactiviteiten die niet in het lesprogramma zijn opgenomen.

Belangrijke kernwaarden zijn respect, betrokkenheid, degelijkheid en prestatiegerichtheid. Excellente leerlingen krijgen ruimte om te werken aan projecten, om extra vakken te volgen en maatwerktrajecten op te zetten. In klas 1 en 2 werkt de school met ‘talentstromen’ voor sport, cultuur, taal en science. Naast het gymnasium kunnen de leerlingen kiezen voor het technasium en kunnen zij Cambridge Engels volgen.

Het Emelwerda College is trots op haar excellente leerlingen. Ze krijgen ruimte om tot grote hoogte te klimmen en voelen daarbij de ondersteuning binnen de school. Zij kunnen ‘gezekerd de toekomst tegemoet’.

 

Plusonderwijs: ‘meer kunnen, meer willen, meer doen’ 

Het Emelwerda College is een begaafdheidsprofielschool (BPS). Hoogbegaafde leerlingen noemen wij Plusleerlingen. Zij krijgen bij ons extra ontplooiingsmogelijkheden aangeboden. In zowel onder- als bovenbouw bestaat de mogelijkheid voor Plusleerlingen om enkele reguliere lessen per week over te slaan en in de vrijkomende tijd te werken aan een zelfgekozen project onder begeleiding van een zogeheten Pluscoach. De leerlingen ontvangen hiertoe een Pluspas, waarmee onder voorwaarden maximaal twee lesuren per week mogen worden vervangen door andere activiteiten. In de bovenbouw is het ook mogelijk om extra vakken te volgen, bijvoorbeeld Spaans, deel te nemen aan masterclasses en Olympiaden, of tutor te worden van een onderbouwleerling die extra begeleiding bij een bepaald vak nodig heeft.

Plusonderwijs in de praktijk

  • Er is een 8+ groep voor leerlingen van de basisscholen. Deze leerlingen komen elke woensdagochtend naar het Emelwerda College voor het maken van uitdagende opdrachten. 

  • Door alle brugklassers havo en vwo te testen worden de Plusleerlingen in kaart gebracht. 

  • Aan de hand van het draaideurmodel kunnen Plusleerlingen projecten doen en extra vakken volgen. 

  • Er worden maatwerktrajecten opgezet om recht te doen aan de kwaliteiten van de Plusleerlingen. 

  • Een Plusteam bestaande uit een aantal enthousiaste docenten heeft binnen de school als taak het onderwijs aan Plusleerlingen gestalte te geven en verder te ontwikkelen.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de coördinator van het Plusonderwijs, mevrouw E. Peursum-Penning, e.peursum-penning@emelwerda.nl

Folder Plusonderwijs: Emelwerda College Plus.pdf

 www.begaafdheidsprofielscholen.nl