Basisscholen
Basisscholen

Achtste groepers van de basisschool worden uitgenodigd deel te nemen aan de proeflesjes op onze open dag op dinsdag 29 januari 2019. Dit kan zowel klassikaal als individueel. Aanmeldingen voor de open dag verlopen via de basisschool. Op dinsdagavond 27 november 2018, vanaf 19.30 uur, vindt de informatiebijeenkomst plaats voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8.Basisschoolcoördinator

Mw. E. (Emmy) Peursum is onze basisschoolcoördinator. Zij bezoekt de basisscholen en verzorgt informatiebijeenkomsten voor groep 8. 
e.peursum-penning@emelwerda.nl, 0527 634569 / 06 223 073 81.


Inschrijving

Na ontvangst van het inschrijfformulier van nieuwe brugklassers sturen wij een brief naar deze leerlingen en hun ouders, met daarin de bevestiging van hun inschrijving. Bij de brief wordt het formulier van de talentstromen en een toelichting meegestuurd, met het verzoek dit in te vullen en terug te sturen.  


Brugklas

Bij de plaatsing in de brugklas spelen het advies van de basisschool en de resultaten van de eindtoets en het leerlingvolgsysteem een belangrijke rol. De naast elkaar liggende niveaus sluiten goed op elkaar aan, waardoor de leerlingen gemakkelijk van niveau kunnen veranderen. Om de overstap vanuit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen is een gewenningsperiode ingesteld. Deze kan per brugklasniveau verschillen.  

 

Meer weten?

Op dinsdag 26 november 2019 is er een voorlichtingsavond voor kinderen en ouders van groep 8. Aanvang: 19.30 uur. 

Op dinsdag 28 januari 2020 is er een open dag. 
Overdag voor leerlingen groep 8 (aanmelden via de basisschool) 's avonds voor iedereen.

Dinsdag 11 februari 2020, om 19.30 uur houden we onze inloopavond.  


Bekijk een schooldag van onze leerlingen Sterre en Hiske.