Boeken ophalen
De boeken worden opgehaald op
maandag 29 augustus.
Klik op het schema om te zien
wanneer jij je boeken moet ophalen

Contactgegevens

Peppellaan 1, 8302 AL Emmeloord

Emelwerda College: 0527  634 567 
info@emelwerda.nl

Vakcollege Noordoostpolder: 0527 634 588
info@vakcollegenoordoostpolder.nl